Добре дошли на ELIDA HOMES: elidahomes.bg

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от МЕГАТУРС 1 ЕООД („ние“, „нашата“ или „на/нас“), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, която ни предоставяте. Нашата политика е съобразена с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове.

Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки elidahomes.bg („Страницата“), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

При подаване на запитване или молба за информация на Страницата ни, от Вас се изисква да предоставите определена информация, като име и електронна поща. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да придвижим Вашето запитване или молба.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

Каква информация събираме за вас?

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Страницата или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, имейл адрес и телефонен номер.

Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашата Страница ние автоматично ще събираме следната информация:

Google Анализ: при използване на Страницата се активират услуги по анализ, предоставяни от Google (“ Google Анализ „), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата „Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори“, (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Анализ.

Как и защо събираме Вашата информация?

Най-общо Вие можете да сърфирате в Страницата, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

Когато правите запитване през меню „Контакти“;

Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;

Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;

Когато комуникирате с нас чрез Страницата;

Когато предоставяте потребителско съдържание в раздел на Страницата, който позволява това;

Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате електронна страница ни Elida Homes  или профил в социална медийна платформа като Facebook, Google+ или YouTube, когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

Как използваме Вашата информация?

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Страницата ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

Редакционни цели;

В отговор на Вашите запитвания;

За да Ви информираме за промени в политиките ни;

За персонализиране на съдържанието и използването на нашата Страница, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;

Оптимизиране или подобряване на нашите услуги, продукти и дейности;

Проучвания и развитие;

Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;

Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Страницата и техните модели на поведение;

Управление на нашата организация.

Къде съхраняваме Вашата информация?

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим или се предвижда по закон.

Как защитаваме Вашите лични данни и информация?

ELIDA HOMES изпълнява съвестно задължението си да защитава Вашите лични данни и да пази поверителността на Вашата лична информация. Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни съобразно настоящата Политика за поверителност. Ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и изпълним предписанията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове. Това означава, че понякога може да изискваме от Вас да удостоверите самоличността си, преди да ни предоставите каквато и да е лична информация и данни.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитените ни сървъри. За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация и данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате до нашата Страница; всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

Разкриване на Вашата лична информация

Elida Homes се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън elidahomes.bg , достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: (I) доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашата Страница. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

Вашите права

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на следния имейл: office@megatours1.bg, със заглавие „Заявка за достъп”.

Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до office@megatours1.com.

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от Elida Homes , ако искате да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от Elida Homes , или ако смятате, че Elida Homes има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на: office@megatours1.com

Welcome to  http://test.arnicagroup.com

Thank you for visiting our website. We,В http://elidahomes.bg/В take your privacy seriously. We are committed to protecting the privacy of any personal information you give us. We will comply with the Bulgarian Personal Data Protection Act and all applicable regulations.

Consent

We ask that you take the time to read this Privacy Policy carefully.В  It explains a number of things including, for example, what personal information we collect on our website and the purposes for which we may use or disclose personal information.В  By usingВ http://elidahomes.bg/ (the Web site), however the Website is accessed and/or used by you (whether via personal computers, mobile devices or otherwise), you will be confirming that you have read and understood and agree to this Privacy Policy. 

When submitting request or question to the Website, you will be asked to provide certain information, such as name and email.В  If you do not provide us with this information, we will be unable to answer your request or question.

If you do not agree with this Privacy Policy, please do not use the Website or submit the personal information required by us to assess any grant inquiry or application.

We may modify or amend this Privacy Policy from time to time without notice.В  If we do, the most current version will always be available on our Website and, where appropriate, notified to you by e-mail. Please check back frequently to see any updates or changes to this Privacy Policy. We will indicate at the top of this Privacy Policy when it was last updated.

Please be advised that the practices described in this Privacy Policy apply only to information gathered online at our Website.В  They do not apply to information that you may submit to us offline or to websites maintained by other companies or organizations to which we may link.

What Information Do We Collect About You?

We will collect and process the following information about you:

Information you give us. This is information about you that you give us by filling in forms on the Website or by corresponding with us by phone, e-mail or otherwise. The information you give us may include your name, address, e-mail address and phone number.. 
Information we collect about you. With regard to each of your visits to our Website we will automatically collect the following information:
Google Analytics: when you use the Website, we use analytics services provided by Google (Google Analytics) which collect and process information about your actual location and other technical information about your visit. The information collected by Google Analytics includes the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the internet, clickstream to, through and from our site (including date and time), and page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs)).  Google Analytics use various technologies to determine location, including IP address, GPS, and other sensors that may, for example, provide Google with information on nearby devices, Wi-Fi access points and cell towers.В  For more information on how Google Analytics uses this information, please see the site How Google uses data when you use our partners’ sites or apps, (located atВ google.com/policies/privacy/partners/, or any other URL Google may provide from time to time). Please refer back to this Google site for any changes or updates to these terms and the information collected by Google Analytics from time to time.
How and Why We Collect Your Information?

As a general matter, you can browse the Website without submitting your personal information to us. However, there are a number of circumstances in which you may need to provide us with your personal information. 

We collect your personal information in the following ways:

When you make a request through Contact menu;
When you request information or assistance;
In conjunction with investigations into any activity that may violate the law or the Website terms and conditions;
When you communicate with us through the Website;
When you provide user-generated content on any part of the Website that permits it;
In conjunction with any other place on the Website where you knowingly volunteer personal information.

When you interact with any Http://elidahomes.bg/page or account on a social media platform, such as Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, or Pinterest, or when you use your social media account or credentials to log in to the Website, we may also collect the personal information that you make available to us on that page or through that account, including your account ID or handle.

How Do We Use Your Information?

Our primary reason for collecting your information is to personalize your visits to the Website, to carry out our obligations arising from any contracts entered into between you and us and to notify you about changes to our organization and services.В  In addition, we use your personal information in the following ways:

For editorial purposes;
Responding to your inquiries;
Communicating with you about changes to our policies;
Personalizing content and experiences on our Website, including providing you with recommendations based on your preferences;
Reservation of yacht;
Optimizing or improving our services, products and operations;
Research and development;
Verifying your account and account activities;
Detecting, investigating, and preventing activities that may violate our policies or be illegal;
Performing statistical, demographic, and marketing analyses of users of the Website and their usage patterns; and
Managing our organization.
Where We Store Your Information

You expressly agree to our information practices, including the collection, use, processing, and sharing of your information as described in this Privacy Policy. You acknowledge that the laws, regulations, and standards of the country in which your information is stored or processed may be different from those of your own country.

We won’t retain your personal information for longer than is reasonably necessary or required by law.

How Do We Protect Your Information?

Http://elidahomes.bg/is serious about guarding the security of your personal information.В  We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy.В  We have strict security procedures covering the storage and disclosure of your information in order to prevent unauthorized access and to comply with the Bulgarian Personal Data Protection Act and all applicable regulations. This means that sometimes we may ask you for proof of identity before disclosing any personal information to you.

All information you provide to us is stored on our secure servers.В Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure.В  Although we will do our best to protect your personal information, we cannot guarantee the security of your information transmitted to our site; any transmission is at your own risk.В  Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access.

Disclosure of Your Personal Information

Http://elidahomes.bg/is committed to applying the highest standards of ethical and lawful practices in all our operations and is dedicated to protecting the privacy of all visitors to our Website.В  Except as set out below, we will not sell, give away, or permit anyone outside the Foundation to use or access your personal information.

You agree that we have the right to share your personal information with selected third parties, including: (i) analytics and search engine providers that assist us in the improvement and optimization of our Website.В  These third parties are contractually obligated to maintain the confidentiality and security of any personal information collected from the Website.В  They are restricted from using, selling, distributing, or altering this information in any way other than to provide the requested services to us.

We will disclose your personal information in the cases and under the conditions prescribed by law.

Your Rights

You have the right at any time to access the information held about you. If you would like to make such a subject access request, please send us an email to:  office@chp.bg with the words “Subject Access Request” in the subject line.

You are also able to challenge the accuracy and completeness of any recorded personal information that we hold about you and have it amended as appropriate, upon written notice to office@chp.bg

Our Contact Details

If you have any questions regarding this Privacy Policy, complaints regarding the use of your information by http://elidahomes.bg/, if you would like to change your preferences, if you no longer wish to receive e-mail updates from http://elidahomes.bg/, or if you believe http://elidahomes.bg/has incorrect, outdated or incomplete information about you, please send an e-mail to: office@chp.bg