Етажно разпределение

Аllegra Apartments има 8 надземни етажа, от които 7 изцяло жилищни и партерен етаж, съвместяващ жилищни единици и гаражи.

Апартаменти: -( подсветка евентуално )

Едностайни: 1 бр.

Двустайни: 19 бр

Тристайни: 27 бр.

Четиристайни: 3 бр.

ОБЩО АПАРТАМЕНТИ: 50 бр.Гаражи и паркоместа:

Общо: 83бр.